Оборудване

За монтажни дейности, свързани с по-високи и трудно достъпни места

за монтаж на рекламни съоръжения и конструкции.

Фирмата разполага с автовишка.

Разгърната височина на коша до 10 метра. 

 За монтажни дейности на тежки и обемни рекламни конструкции и съоръжения

Фирмата разполага с автокран

Разгърната височина на стрелата до 8 метра.